Инструменты пользователя

Инструменты сайта


downloads

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

downloads [2019/04/01 08:16]
cybermax
downloads [2020/09/17 20:34] (текущий)
cybermax
Строка 4: Строка 4:
 | Xash3D Engine ​  | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122209|0.99,​ build 4150 [beta] ]] | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122210|0.99,​ build 4150 [beta] ]]   | | | Xash3D Engine ​  | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122209|0.99,​ build 4150 [beta] ]] | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122210|0.99,​ build 4150 [beta] ]]   | |
 | Xash3D Engine ​  | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=121614|0.99,​ build 4097 [beta] ]] | :::                        | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38865| ​ link ]] |                                                                                     | | Xash3D Engine ​  | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=121614|0.99,​ build 4097 [beta] ]] | :::                        | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38865| ​ link ]] |                                                                                     |
-| Xash3D Engine ​  | [[https://​www.moddb.com/​engines/​xash3d-engine/​downloads/​xash3d-engine-v099-build-3887-pre-release|0.99,​ build 3887 (pre-release) ]] | ::: | [[https://cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38632| link ]] |  ​       | |+| Xash3D Engine ​  | [[https://​www.moddb.com/​engines/​xash3d-engine/​downloads/​xash3d-engine-v099-build-3887-pre-release|0.99,​ build 3887 (pre-release) ]] | ::: | [[https://hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=46b40cc80bdf17937214f8ea65e3a027&​threadid=5044| link ]] |  ​       | |
 | Xash3D Engine ​  | [[https://​www.moddb.com/​engines/​xash3d-engine/​downloads/​xash3d-engine-v098-build-3598-with-extras|0.98,​ build 3598 with extras ]]   ​       | | | Xash3D Engine ​  | [[https://​www.moddb.com/​engines/​xash3d-engine/​downloads/​xash3d-engine-v098-build-3598-with-extras|0.98,​ build 3598 with extras ]]   ​       | |
 | Xash3D Engine ​  | [[https://​www.moddb.com/​engines/​xash3d-engine/​downloads/​xash3d-engine-v098-build-3366-stable|0.98,​ build 3366 (stable) ]]  ​       | | | Xash3D Engine ​  | [[https://​www.moddb.com/​engines/​xash3d-engine/​downloads/​xash3d-engine-v098-build-3366-stable|0.98,​ build 3366 (stable) ]]  ​       | |
Строка 37: Строка 37:
 | PhysX library  ​ | [[http://​www.hlfx.ru/​xash/​PhysX.rar|PhysX library]]  | PhysX library  ​ | [[http://​www.hlfx.ru/​xash/​PhysX.rar|PhysX library]]
  
-**Utilities**\\ +**Tools**
-**Models**+
 ^ Name                ^ binaries ​  ^ source code ^ forum post ^^^  ^ Name                ^ binaries ​  ^ source code ^ forum post ^^^
-|Xash3D Model Viewer|[[https://cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=121991|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38760|link]]|                                                                                    +|Paranoia 2:Savior model viewer|[[https://hlfx.ru/​forum/​attachment.php?​s=79cd11a8dfb45e711f0781a8fbeb7e2e&​postid=178422|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&​threadid=5234|link]]| 
-|Xash3D studiomdl|[[https://cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=121219|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38759|link]]| +|Paranoia 2:Savior model compiler|[[https://hlfx.ru/​forum/​attachment.php?​s=34d2a28bac0c5b402e1de0a5e25a6cb1&​postid=178488|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=34d2a28bac0c5b402e1de0a5e25a6cb1&​threadid=5237|link]]| 
-Quake 1 model viewer|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122067|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38901|link]]|                   +|Paranoia 2:Savior sprite ​viewer|[[https://​hlfx.ru/​forum/​attachment.php?​s=e8aa2dc04db0b10bc2bc8e6dcaf9db2c&​postid=178974|v0.1 beta]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&​postid=178974|link]]|  
-**Sprites**  +|Paranoia 2:Savior sprite compiler|[[https://​hlfx.ru/​forum/​attachment.php?​s=5ba2ba5fc96ec65508c75434cc460a9a&​postid=178975|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&​threadid=5249|link]]| 
-^ Name                ^ binaries ​  ^ source code ^ forum post ^^^  +|Paranoia 2:Savior map compilers |[[https://​hlfx.ru/​forum/​attachment.php?​s=34d2a28bac0c5b402e1de0a5e25a6cb1&​postid=180785|0.98 beta]]|:::|[[https://hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=34d2a28bac0c5b402e1de0a5e25a6cb1&​threadid=5293|link]]| 
-|Xash3D spritegen|[[https://cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=121180|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38761|link]]| +|Paranoia 2:Savior texture compiler|[[https://​hlfx.ru/​forum/​attachment.php?​s=34d2a28bac0c5b402e1de0a5e25a6cb1&​postid=178994|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=34d2a28bac0c5b402e1de0a5e25a6cb1&​threadid=5259|link]]| ​ ​  
-|Half-Life Sprite Viewer|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?attachmentid=123230|v0.1 beta]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=39169|link]]| +|Paranoia 2:Savior SDK |[[http://​www.hlfx.ru/​xash/​P2_BetaSDK.7z|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?t=37396&​highlight=paranoia+sdk|link]]| 
 +|Paranoia 2:Savior full source code|[[https://​yadi.sk/​d/​xWuJeaNdUIABIQ|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=23cd226185d4b6bb8011e1d706132ee7&​threadid=5552|link]]|
  
-**Map compillers**  
-^ Name                ^ binaries ​  ^ source code ^ forum post ^^^  
-|UMHLT |[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122065|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38713|link]]| 
-|P2ST compile tools |[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122874|v.096 beta (Bezier Curves)]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=39031|link]]| 
-| P2ST compile tools | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122678|0.95 beta anniversary update]] | 
-| P2ST compile tools | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122554|0.95 beta update 1]]  ​   | 
-| P2ST compile tools    | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122514|0.95 beta ]]                                                         | 
-| P2ST compile tools    | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122874|0.93 beta  
-update 2 ]]  ​   | 
-| P2ST compile tools | [[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122179|0.93 beta  
-update 1 ]]|  ​   ​ 
  
 **Other** **Other**
 ^ Name                ^ binaries ​  ^ source code ^ forum post ^^^ ^ Name                ^ binaries ​  ^ source code ^ forum post ^^^
-|makewad - wad3 compiler|[[https://cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122072|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38916|link]]| ​ ​  +Quake 1 model viewer|[[https://hlfx.ru/​forum/​attachment.php?​s=d5a0035c817e8c550d7c1d41e6b7cff3&​postid=195534|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=a5327e6bbbf1d589af2e62cd37d8f4cb&​threadid=5245|link]]| 
-|maketex - DDS convertor|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122057|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38911|link]]| +|maketex - DDS convertor|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122057|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​threadid=4914|link]]| 
-|makefont - console font gerenator|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122044|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=38910|link]]| +|makefont - console font gerenator|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&postid=178979|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​threadid=4914|link]]| 
- +|doom2gold ​экстрактор ресурсов из первого Doom|[[https://hlfx.ru/forum/attachment.php?s=34d2a28bac0c5b402e1de0a5e25a6cb1&postid=178996|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&threadid=5261|link]]|
-**Games** +
-^ Name ^ binaries ​      ^ source code          ^ forum post ^^^ +
-|Paranoia 2: Savior |[[https://​yadi.sk/​d/​vPX055xLiyfQF|1.2]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=37395|link]]| +
-|Paranoia 2 SDK |[[http://​www.hlfx.ru/​xash/​P2_BetaSDK.7z|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=37396&highlight=paranoia+sdk|link]]| +
-|Icon of Hell |[[https://​yadi.sk/​d/​HDrEAFhGqwYdY|link]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=37833&​highlight=Icon+Hell|link]]|  +
-|Area 51 |[[https://​www.moddb.com/​games/​area51/​downloads/​area51-update-1|update 1]]|:::|[[https://cs-mapping.com.ua/forum/showthread.php?t=38371&highlight=Area|link]]| +
-|Quake Remake      ​ |[[https://​yadi.sk/​d/​PM-XI4SP3LSMzc|1.04]]|:::​|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=37158&highlight=Quake+Remake|link]]|+
 |Quake Remake Devkit ​   |[[https://​yadi.sk/​d/​4jmBnmSE3LSN3d|link]]|:::​|:::​|  ​   |Quake Remake Devkit ​   |[[https://​yadi.sk/​d/​4jmBnmSE3LSN3d|link]]|:::​|:::​|  ​  
-|Hipnotic Remake |[[https://​yadi.sk/​d/​ZpU5haZT3LSNBH|1.0 ]]|  
 |Hipnotic Remake Devkit |[[https://​yadi.sk/​d/​XqPbvhNe3LSN9r|link]]|  |Hipnotic Remake Devkit |[[https://​yadi.sk/​d/​XqPbvhNe3LSN9r|link]]|
-|Quake Wrapper ​         |[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=123243|0.7]]|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=123244|0.7]]|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=39132|link]]| 
-|Quake Wrapper ​         |[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=123243|0.6]]|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122873|0.6]]|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​showthread.php?​t=39132&​highlight=Wrapper|link]]| 
-|Quake Wrapper         |[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122138|0.56 beta]]|[[https://​cs-mapping.com.ua/​forum/​attachment.php?​attachmentid=122139|0.56]]| 
-|Quake Wrapper |[[http://​hlfx.ru/​xash/​QWrap_0.55beta.7z| 0.55 beta ]]|[[http://​hlfx.ru/​xash/​QWrap_0.53src.rar|0.55 beta]]| ​       
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
  
 +**Games**
 +^ Name ^ binaries ​      ^ source code          ^ forum post ^^^
 +| Paranoia 1 standalone ​           |[[https://​www.moddb.com/​mods/​paranoia/​downloads/​paranoia-the-game-edition-v122-ruen|link]]|:::​|[[https://​www.hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​threadid=3957|link]]|
 +|Paranoia 2: Savior |[[https://​yadi.sk/​d/​hmKy2T9X1_LXbg|1.51 beta]]|:::​|[[https://​www.hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=4851daa2e3cf7a11fff7e83fa8dec57f&​threadid=5280|link]]|
 +|Paranoia 2 pre alpha (26.04.2014) with source code|[[https://​yadi.sk/​d/​xjgCugmJR4F1vg|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&​threadid=5317|link]]|
 +|Icon of Hell |[[https://​yadi.sk/​d/​HDrEAFhGqwYdY|link]]|:::​|[[http://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=48b5e87768584c9a60962aeb36e897bd&​threadid=4752&​perpage=15&​pagenumber=1|link]]|
 +|Area 51 |[[https://​www.moddb.com/​games/​area51/​downloads/​area51-update-1|update 1]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=170a41ae1dc59ecbfce5f92d7b20e543&​threadid=4968|link]]|
 +|Quake Remake      ​ |[[https://​yadi.sk/​d/​PM-XI4SP3LSMzc|1.04]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=270dcba69072f70a09883a232566e716&​threadid=3585|link]]|
 +|Doom Remake ​           |[[http://​www.hlfx.ru/​xash/​doom_remake_prealpha.7z|prealpha]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&​threadid=5262|link]]|
 +|Hipnotic Remake |[[https://​yadi.sk/​d/​ZpU5haZT3LSNBH|1.0 ]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&​postid=167777|link]]|
 +|Quake Wrapper 0.7      |[[https://​hlfx.ru/​forum/​attachment.php?​s=270dcba69072f70a09883a232566e716&​postid=178971|link]]|:::​|[[https://​hlfx.ru/​forum/​showthread.php?​s=&​postid=178972|link]]|
downloads.1554106572.txt.gz · Последние изменения: 2019/04/01 08:16 (внешнее изменение)